Predecessors
  
Assigned To
  
Description
  
1/05/20183/07/2018
50%
Yasrizan B. Yasin

Portal bagi menyediakan ruangan untuk para penyelidik dari kalangan pensyarah PSIS berkongsi hasil penyelidikan dan inovasi yang telah dibentangkan

  
2/07/201831/07/2018
0%
Pembangunan Portal Informasi UPIK
Mohd Azli B. Adnan

​Memasukkan semua data, maklumat projek-projek dan kertas kerja yang telah dibuat sebelum ini ke dalam sistem

 Senarai Penghasilan Terkini